NADAČNÍ FOND ONE MORE DAY FOR CHILDREN

O nás

Nadační fond One More Day for Children byl založen v roce 2009 panem Jiřím Perglem a Hellen Gathogo, kterou poprvé poznal při jeho úplně první návštěvě Keni, kam se vydal za účelem poznání a kde zažil na vlastní kůži i stinnou stránku této země. Setkal se s bídou a utrpením tamních okrajových Slumů ve městě Nanyuki. Viděl opuštěné děti žijící na ulici, které čichaly z lahviček lepidlo, aby nepociťovaly hlad. Navštívil i místní dětský domov, kde tehdy žilo 120 dětí, přičemž většina z nich byla HIV pozitivních. Tato situace ho natolik zasáhla a ovlivnila, že se rozhodl do Keni vrátit, aby těmto dětem pomohl. Tato cesta se uskutečnila již tři měsíce po jeho návratu do Čech. Jeho cíl byl jednoznačný, a to založit oficiálně nadační fond v Keni i České republice, což se také povedlo. Od té doby Keňu navštěvoval pravidelně každý půl rok a z malého nadačního fondu se postupně stávala profesionální organizace, zabývající se adopcí dětí na dálku.

V roce 2010 bylo adoptovaných již 24 dětí, ale smutných případů stále přibývalo. Nadační fond začal být v celé oblasti kraje Laikipia natolik známý, že mu místní úřady dodávaly stále nové životopisy dětí, které potřebovaly pomoc. Jednalo se o případy dětí, které samy žily s HIV pozitivní matkou, nebo se již s touto nemocí narodily. Dětí, které rodiče neměly, malých masajských holčiček, které byly prodávány do manželství či dětí, jejichž rodiče byli zastřeleni během občanským nepokojů. Dětí stále přibývalo a nebylo je již kam dá umisťovat. V ten moment se pan Pergl rozhodl o stavbu záchranného dětského centra. V roce 2011 se stavba začala realizovat, neboť keňská vláda darovala OMDC pozemek o rozloze 20 000 m2 poblíž Nanyuki, ve městě Doldol.

V roce 2012 se díky pomoci českých dárců a finančního přispění pana Pergla zrekonstruovala původní budova pro 20 masajských holčiček včetně ubytování a postavila se kuchyň s jídelnou a sociálním zařízením. V ten samý rok se už počet dětí vyšplhal na 43 adoptovaných dětí na dálku. V roce 2013 se podařilo sehnat velké české sponzory a stavba domova se začala rozšiřovat o další budovy.

V roce 2023 NF OMDC evidoval již 86 zachráněných dětí, z toho 8 z nich úspěšně ukončilo sponzorský program, 18 keňských zaměstnanců a 3 české dobrovolníky, kteří se starají o chod nadačního fondu v České republice.

Záchranné centrum Doldol

Myšlenka postavit dětský domov pro naše adoptované děti bez rodičů vznikla v roce 2010. V tomto roce jsme oslovili keňskou vládu, která nám darovala pozemek pro tuto stavbu. Ze strany pana Pergla bylo uhrazeno to nejdůležitější, čímž byla projektová dokumentace, aby nadační fond získal stavební povolení. Na podzim se vyplatil bývalý majitel, který si kdysi postavil dům na tomto pozemku. Tehdy ještě nebyly dány souřadnice katastrálních map, tudíž majitel nevěděl, kde jeho pozemek začíná a kde končí. Hned na to se začal dům rekonstruovat, aby se do něj mohly co nejdříve nastěhovat naše první děti.

Na této rekonstrukci se finančně podílel pan Pergl spolu s jeho kamarádem Honzou Štěpánem. V roce 2011 se ke zrekonstruovanému domu přistavěla kuchyň s jídelnou. Tentýž rok pan Pergl od keňské vlády dostal první provizorní certifikát pro provoz záchranného dětského centra. Díky přibývajícím sponzorům v roce 2012 se v horní části domova nainstalovaly obrovské nádrže na vodu, postavily se sprchy a toalety a díky tomu se do domova mohlo nastěhovat prvních 20 zachráněných masajských holčiček. Jelikož byl nadační fond velmi průkazný, našlo se i pár větších českých sponzorů, jako je J&T Bank Manjana, zpěvák Michal David a spousta dalších menších dárců, díky kterým se v roce 2013 začaly vyměřovat, dle projektové dokumentace, další části budov.

V roce 2014 se již mohly stavět základy a obvodové zdivo. Dětí stále přibývalo a v horní části budovy již neměly místo. Díky věrohodnosti nadačního fondu se přidali další keňští dárci– British Army, keňská vláda, Jenny Davy, I Choose Life Africa, Olpejeta Conservancy, Mr. and Mrs. Boonstra, na základě kterých se mohlo pokračovat ve stavbě velké budovy, kuchyně a jídelny. Tyto stavby byly dokončeny v roce 2015, kdy také proběhla ze strany keňské vlády první kontrola provozování záchranného centra. Kontrola byla sice úspěšná, ale povolení k provozování obdržel nadační fond pouze na jeden rok, neboť se musely odstranit nedostatky jako byla voda, elektřina či nevyhovující toalety.

Hledal se tedy stále další dárce, aby se centrum mohlo vybavit potřebným zařízením (postele, židle, stoly, vybavení do kuchyně apod.), což se podařilo ještě v témže roce a do nové budovy se mohly přestěhovat děti, které dosud žily v horní části centra. Starší budova pak posloužila jako ubytovna pro zaměstnance. V roce 2016 se odstranily nedostatky, které byly vysloveny keňskou vládou, postavily se nové vyhovující toalety, vybudovala se knihovna, počítačová místnost a solární panely s velkým výkonem, který dokáže pokrýt provoz celého centra. Učinilo se již několik pokusů o zřízení studny, avšak vodu se dodnes nepodařilo najít, neboť je tato oblast velice suchá. Do centra byla přivedena také místní elektrická síť, na kterou je v současné době centrum připojeno, ale stále se bude využívat co nejvíce solární energie.

V roce 2019 se díky štědrým darům od adoptivních rodičů podařilo dětský domov vybavit bezpečnostními kamerami a jeden keňský dárce věnoval dětem satelitní televizi.


Dokumenty

...

Aktuality

Informace z nadačního fondu o dětech, plánech, projektech, ale také každodenních činností našich dětí a zaměstnanců.

...

Kontakt

K Dědu 1705
266 01 Beroun 2
Česká republika

omdc@omdc.cz

IČ: 289 00 308


Jiří Pergl

Zakladatel NF OMDC, předseda správní rady

omdc@omdc.cz

+420 603 211 111

Tereza Režnarová

Koordinátorka činnosti v ČR, členka správní rady

tery@omdc.cz

+420 737 835 141

Hellen Gathogo

Výkonná ředitelka/ Více Prezidentka v Keni

James Kariuki

Administrativa, člen správní rady v Keni

Dagmar Perglová

Revizorka správní rady, pomocná administrativa

d.perglova@seznam.cz

+420 602 393 355

William Kiprotich Kiget

Právník, předseda správní rady v Keni

Elisabeth Njoroge

Revizorka správní rady v Keni

Jan Bolek

Zdravotník, člen správní rady

Robert Pergl

Člen správní rady

...

Děti k adopci

Moc prosíme o pomoc pro děti, které z různých důvodů přišly o svého adoptivního rodiče nebo jsou u nás v OMDC nové. Mezi nejčastější důvody, proč se dítě do adopce dostane, jsou změny rodinných poměrů, nemoci, úmrtí, ztráty zaměstnání v případě rodičů nebo opatrovníků, ale také důvody jako je záchrana dívek před nuceným manželstvím. Za vaši pomoc budeme velmi vděčni.

Pomáháme zneužívaným masajským dívkám, bojujeme proti obřízce malých holčiček a zachraňujeme je od předčasného manželství.

Velkým příkladem je Josephine Kulea, kterou kdysi dávno zachránila od manželství italská organizace, která pro ni našla adoptivní rodiče, kteří ji pomáhali až do jejích 18 let. Nyní pracuje v oblasti lidských práv a zneužívaných žen ve městě Isiolo. Má dvě krásné děti a adoptovanou masajskou holčičku, o kterou se stará. Mluví několika jazyky, bydlí v krásném domě v Nanyuki. Právě ona byla první, kdo pomohl našim prvním třinácti zachráněným masajským holčičkám, než se jich ujal nadační fond One More Day for Children. Kdyby kdysi nebyla Josephine adoptována italskými rodiči, nikdy by nedosáhla toho, co nyní má.
Dítě dostane díky vaší pomoci šanci se vzdělávat a být tak platným článkem ve své zemi. Příběh Josephine ukazuje, že adopce na dálku má svůj význam.
VŠEOBECNÉ INFORMACE K ADOPCI

V případě, že jste se rozhodli pomoci některému z našich dětí, zde je pár obecných informací.

Peníze, které pošlete, jsou přiděleny pouze dětem. Platí se z nich školné a základní potřeby jako je uniforma – každá škola má určeno, jak má vypadat. Dále školní boty + čisticí prostředky na boty, mýdlo na praní, aby se děti naučily starat se o své věci, hygienické potřeby a školní pomůcky. V částce je také zahrnuta lékařská péče, strava, nákup ložního prádla atd.

Pan Pergl absolvuje jednou do roka cestu do Keni za dětmi, kam odveze dopisy od vás sponzorů. O jeho cestě budete vždy předem informováni emailem. Dopisy pro své děti pak můžete zaslat na adresu nadačního fondu. Prosíme o pochopení, že je lepší posílat dopisy obyčejně poštou, než e-mailem. Náklady za tisk jsou při takovém počtu vysoké a do obálky je možné přidat i nějaké fotografie vás a vaší rodiny, které děti jistě potěší.

Další možnost, jak udržet komunikaci s dětmi během roku, je tzv. e-letter. Stačí zaslat váš dopis na e-mail tery@omdc.cz a ten bude dále předán do Keni. Ve chvíli, kdy děti odepíší, vrátí se jejich psaní k nám do nadace, odkud jej zpětně přepošleme na váš e-mail. Z důvodu zákona, kterým se musí nadační fond OMDC řídit, není možné udržovat přímou komunikaci s dětmi, korespondence musí jít vždy přes nadační fond OMDC. Děti zůstávají v nadačním fondu do doby, dokud nevystudují střední školu. Adopce tedy nekončí dosažením 18 let, neboť spousta dětí nastoupila do školy až v pozdějším věku. Po společné domluvě je poté možnost spolupráce i během studia na vysoké škole.

V případě, že byste měli zájem odjet společně s panem Perglem do Keni a poznat tak práci nadačního fondu na vlastní kůži, prosím, ozvěte se na e-mail omdc@omdc.cz . Tato možnost je po individuální domluvě s panem Perglem. Každá ruka navíc se hodí a děti by měly velkou radost. Dovolujeme si však upozornit, že tato absolvovaná cesta by šla na vaše osobní náklady, bohužel není možné návštěvu z naší strany sponzorovat.

V případě jakéhokoliv dotazu prosím pište na email tery@omdc.cz nebo můžete volat na tel. číslo +420 737 835 141.

OMDC 008 Sunday Namalei Leterewa

Narozen/a:
13 srpna, 2009
K adopci zbývá: 1350 Kč
Facebok

OMDC 009 Rispa Wanja

Narozen/a:
2 prosince, 2005
K adopci zbývá: 1700 Kč
Facebok

OMDC 091 Zachary Maina

Narozen/a:
7 února, 2002
K adopci zbývá: 900 Kč
Facebok

OMDC 114 Grace Napeyok

Narozen/a:
2 září, 2009
K adopci zbývá: 900 Kč
Facebok

OMDC 118 Geofrey Kamunge

Narozen/a:
10 července, 2008
K adopci zbývá: 1350 Kč
Facebok

OMDC 124 Mercy Ngamaani Lemari

Narozen/a:
17 ledna, 2008
K adopci zbývá: 1150 Kč
Facebok

OMDC 133 Rita Repeiyo Napei

Narozen/a:
23 dubna, 2002
K adopci zbývá: 1400 Kč
Facebok

OMDC 157 Jane Nasieku Naitutai

Narozen/a:
18 dubna, 2008
K adopci zbývá: 1700 Kč
Facebok

OMDC 158 Zawadi Leruma

Narozen/a:
21 prosince, 2023
K adopci zbývá: 1700 Kč
Facebok

OMDC 176 Felister Naishuk Sanangi

Narozen/a:
1 dubna, 2015
K adopci zbývá: 1400 Kč
Facebok
...

Adoptované

Chtěli bychom vám tímto z celého srdce poděkovat za vaši podporu a pomoc, kterou nám již několik let poskytujete. Děkujeme za to, že jste vstoupili do života dětem, kteří vaši pomoc opravdu potřebují, a dali jim tak možnost krásnějších zítřků, kterých si nesmírně váží.

OMDC 001 Simon Nderi

Narozen/a:
10 února, 2008
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 002 Tracy Nasieku

Narozen/a:
9 července, 2017
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 003 Benson Mutuma

Narozen/a:
18 listopadu, 2005
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 004 Erick Nderitu

Narozen/a:
1 června, 2004
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 006 Theresia Wairimu Rehab

Narozen/a:
4 prosince, 2006
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 007 Charles Warui

Narozen/a:
10 dubna, 2004
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 010 Francis Mugo

Narozen/a:
27 května, 2007
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 016 Sarafina Kaari

Narozen/a:
25 června, 2002
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 023 Rehema Soina Lekinai

Narozen/a:
9 října, 2003
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 024 Nampakai Eminae Sussy

Narozen/a:
1 února, 2002
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 037 Bridgite Wanjiru Wanjugo

Narozen/a:
31 ledna, 2009
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 040 Meeri Lekurtut

Narozen/a:
20 srpna, 2002
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 046 Joan Wangari Mukami

Narozen/a:
31 května, 2005
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 048 Dennis Mwangi

Narozen/a:
10 března, 2007
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 049 Yvonne Wangari Wanjiku

Narozen/a:
20 června, 2004
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 052 Finna Wangui Muthoni

Narozen/a:
7 března, 2003
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 055 Caroline Kathambi

Narozen/a:
26 července, 2004
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 059 Fimah Wangui

Narozen/a:
5 března, 2003
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 061 Agnes Logoto

Narozen/a:
27 března, 2003
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 064 Florence Miitei Lematunge

Narozen/a:
15 srpna, 2001
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 065 Victor Githinji

Narozen/a:
28 února, 2004
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 068 Kerry Wangui Muthoni

Narozen/a:
29 října, 2002
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 072 Samuel Kamau

Narozen/a:
30 prosince, 2005
Adoptován/a, děkujeme
Facebok

OMDC 074 Josphat Loreng’enyang

Narozen/a:
30 května, 2005
Adoptován/a, děkujeme
Facebok
...

Dokončené adopce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Praesent dapibus. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Aenean placerat. Nullam rhoncus aliquam metus. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

...