Děti k adopci

Moc prosíme o pomoc pro děti, které z různých důvodů přišly o svého adoptivního rodiče nebo jsou u nás v OMDC nové. Mezi nejčastější důvody, proč se dítě do adopce dostane, jsou změny rodinných poměrů, nemoci, úmrtí, ztráty zaměstnání v případě rodičů nebo opatrovníků, ale také důvody jako je záchrana dívek před nuceným manželstvím. Za vaši pomoc budeme velmi vděčni.

Pomáháme zneužívaným masajským dívkám, bojujeme proti obřízce malých holčiček a zachraňujeme je od předčasného manželství.

Velkým příkladem je Josephine Kulea, kterou kdysi dávno zachránila od manželství italská organizace, která pro ni našla adoptivní rodiče, kteří ji pomáhali až do jejích 18 let. Nyní pracuje v oblasti lidských práv a zneužívaných žen ve městě Isiolo. Má dvě krásné děti a adoptovanou masajskou holčičku, o kterou se stará. Mluví několika jazyky, bydlí v krásném domě v Nanyuki. Právě ona byla první, kdo pomohl našim prvním třinácti zachráněným masajským holčičkám, než se jich ujal nadační fond One More Day for Children. Kdyby kdysi nebyla Josephine adoptována italskými rodiči, nikdy by nedosáhla toho, co nyní má.
Dítě dostane díky vaší pomoci šanci se vzdělávat a být tak platným článkem ve své zemi. Příběh Josephine ukazuje, že adopce na dálku má svůj význam.
VŠEOBECNÉ INFORMACE K ADOPCI

V případě, že jste se rozhodli pomoci některému z našich dětí, zde je pár obecných informací.

Peníze, které pošlete, jsou přiděleny pouze dětem. Platí se z nich školné a základní potřeby jako je uniforma – každá škola má určeno, jak má vypadat. Dále školní boty + čisticí prostředky na boty, mýdlo na praní, aby se děti naučily starat se o své věci, hygienické potřeby a školní pomůcky. V částce je také zahrnuta lékařská péče, strava, nákup ložního prádla atd.

Pan Pergl absolvuje jednou do roka cestu do Keni za dětmi, kam odveze dopisy od vás sponzorů. O jeho cestě budete vždy předem informováni emailem. Dopisy pro své děti pak můžete zaslat na adresu nadačního fondu. Prosíme o pochopení, že je lepší posílat dopisy obyčejně poštou, než e-mailem. Náklady za tisk jsou při takovém počtu vysoké a do obálky je možné přidat i nějaké fotografie vás a vaší rodiny, které děti jistě potěší.

Další možnost, jak udržet komunikaci s dětmi během roku, je tzv. e-letter. Stačí zaslat váš dopis na e-mail tery@omdc.cz a ten bude dále předán do Keni. Ve chvíli, kdy děti odepíší, vrátí se jejich psaní k nám do nadace, odkud jej zpětně přepošleme na váš e-mail. Z důvodu zákona, kterým se musí nadační fond OMDC řídit, není možné udržovat přímou komunikaci s dětmi, korespondence musí jít vždy přes nadační fond OMDC. Děti zůstávají v nadačním fondu do doby, dokud nevystudují střední školu. Adopce tedy nekončí dosažením 18 let, neboť spousta dětí nastoupila do školy až v pozdějším věku. Po společné domluvě je poté možnost spolupráce i během studia na vysoké škole.

V případě, že byste měli zájem odjet společně s panem Perglem do Keni a poznat tak práci nadačního fondu na vlastní kůži, prosím, ozvěte se na e-mail omdc@omdc.cz . Tato možnost je po individuální domluvě s panem Perglem. Každá ruka navíc se hodí a děti by měly velkou radost. Dovolujeme si však upozornit, že tato absolvovaná cesta by šla na vaše osobní náklady, bohužel není možné návštěvu z naší strany sponzorovat.

V případě jakéhokoliv dotazu prosím pište na email tery@omdc.cz nebo můžete volat na tel. číslo +420 737 835 141.