Nadační fond One More Day for Children byl založen v roce 2009 panem Jiřím Perglem a Hellen Gathogo, kterou poprvé poznal při jeho úplně první návštěvě Keni, kam se vydal za účelem poznání a kde zažil na vlastní kůži i stinnou stránku této země. Setkal se s bídou a utrpením tamních okrajových Slumů ve městě Nanyuki. Viděl opuštěné děti žijící na ulici, které čichaly z lahviček lepidlo, aby nepociťovaly hlad. Navštívil i místní dětský domov, kde tehdy žilo 120 dětí, přičemž většina z nich byla HIV pozitivních. Tato situace ho natolik zasáhla a ovlivnila, že se rozhodl do Keni vrátit, aby těmto dětem pomohl. Tato cesta se uskutečnila již tři měsíce po jeho návratu do Čech. Jeho cíl byl jednoznačný, a to založit oficiálně nadační fond v Keni i České republice, což se také povedlo. Od té doby Keňu navštěvoval pravidelně každý půl rok a z malého nadačního fondu se postupně stávala profesionální organizace, zabývající se adopcí dětí na dálku.

V roce 2010 bylo adoptovaných již 24 dětí, ale smutných případů stále přibývalo. Nadační fond začal být v celé oblasti kraje Laikipia natolik známý, že mu místní úřady dodávaly stále nové životopisy dětí, které potřebovaly pomoc. Jednalo se o případy dětí, které samy žily s HIV pozitivní matkou, nebo se již s touto nemocí narodily. Dětí, které rodiče neměly, malých masajských holčiček, které byly prodávány do manželství či dětí, jejichž rodiče byli zastřeleni během občanským nepokojů. Dětí stále přibývalo a nebylo je již kam dá umisťovat. V ten moment se pan Pergl rozhodl o stavbu záchranného dětského centra. V roce 2011 se stavba začala realizovat, neboť keňská vláda darovala OMDC pozemek o rozloze 20 000 m2 poblíž Nanyuki, ve městě Doldol.

V roce 2012 se díky pomoci českých dárců a finančního přispění pana Pergla zrekonstruovala původní budova pro 20 masajských holčiček včetně ubytování a postavila se kuchyň s jídelnou a sociálním zařízením. V ten samý rok se už počet dětí vyšplhal na 43 adoptovaných dětí na dálku. V roce 2013 se podařilo sehnat velké české sponzory a stavba domova se začala rozšiřovat o další budovy.

V roce 2023 NF OMDC evidoval již 86 zachráněných dětí, z toho 8 z nich úspěšně ukončilo sponzorský program, 18 keňských zaměstnanců a 3 české dobrovolníky, kteří se starají o chod nadačního fondu v České republice.

Záchranné centrum Doldol

Myšlenka postavit dětský domov pro naše adoptované děti bez rodičů vznikla v roce 2010. V tomto roce jsme oslovili keňskou vládu, která nám darovala pozemek pro tuto stavbu. Ze strany pana Pergla bylo uhrazeno to nejdůležitější, čímž byla projektová dokumentace, aby nadační fond získal stavební povolení. Na podzim se vyplatil bývalý majitel, který si kdysi postavil dům na tomto pozemku. Tehdy ještě nebyly dány souřadnice katastrálních map, tudíž majitel nevěděl, kde jeho pozemek začíná a kde končí. Hned na to se začal dům rekonstruovat, aby se do něj mohly co nejdříve nastěhovat naše první děti.

Na této rekonstrukci se finančně podílel pan Pergl spolu s jeho kamarádem Honzou Štěpánem. V roce 2011 se ke zrekonstruovanému domu přistavěla kuchyň s jídelnou. Tentýž rok pan Pergl od keňské vlády dostal první provizorní certifikát pro provoz záchranného dětského centra. Díky přibývajícím sponzorům v roce 2012 se v horní části domova nainstalovaly obrovské nádrže na vodu, postavily se sprchy a toalety a díky tomu se do domova mohlo nastěhovat prvních 20 zachráněných masajských holčiček. Jelikož byl nadační fond velmi průkazný, našlo se i pár větších českých sponzorů, jako je J&T Bank Manjana, zpěvák Michal David a spousta dalších menších dárců, díky kterým se v roce 2013 začaly vyměřovat, dle projektové dokumentace, další části budov.

V roce 2014 se již mohly stavět základy a obvodové zdivo. Dětí stále přibývalo a v horní části budovy již neměly místo. Díky věrohodnosti nadačního fondu se přidali další keňští dárci– British Army, keňská vláda, Jenny Davy, I Choose Life Africa, Olpejeta Conservancy, Mr. and Mrs. Boonstra, na základě kterých se mohlo pokračovat ve stavbě velké budovy, kuchyně a jídelny. Tyto stavby byly dokončeny v roce 2015, kdy také proběhla ze strany keňské vlády první kontrola provozování záchranného centra. Kontrola byla sice úspěšná, ale povolení k provozování obdržel nadační fond pouze na jeden rok, neboť se musely odstranit nedostatky jako byla voda, elektřina či nevyhovující toalety.

Hledal se tedy stále další dárce, aby se centrum mohlo vybavit potřebným zařízením (postele, židle, stoly, vybavení do kuchyně apod.), což se podařilo ještě v témže roce a do nové budovy se mohly přestěhovat děti, které dosud žily v horní části centra. Starší budova pak posloužila jako ubytovna pro zaměstnance. V roce 2016 se odstranily nedostatky, které byly vysloveny keňskou vládou, postavily se nové vyhovující toalety, vybudovala se knihovna, počítačová místnost a solární panely s velkým výkonem, který dokáže pokrýt provoz celého centra. Učinilo se již několik pokusů o zřízení studny, avšak vodu se dodnes nepodařilo najít, neboť je tato oblast velice suchá. Do centra byla přivedena také místní elektrická síť, na kterou je v současné době centrum připojeno, ale stále se bude využívat co nejvíce solární energie.

V roce 2019 se díky štědrým darům od adoptivních rodičů podařilo dětský domov vybavit bezpečnostními kamerami a jeden keňský dárce věnoval dětem satelitní televizi.


Dokumenty